آموزشگاه سیلک برای اولین بار برگزار می کند، کلاسهای تخصصی پتینه سفال. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.  ::::  آموزشگاه سیلک اقدام به برگزاری دوره اختصاصی قالبگیری نموده است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید. :::: برای اولین بار: کلوپ ویژه تمرین سفالگری (چرخکاری) جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.